Chất lượng môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021

Ngày 22/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021 với chủ đề “Môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021

Ngày 22/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021 với chủ đề “Môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí

20/02/2023

Ngày 29/4/2022, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường có Quyết định số 891/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTG ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025.

TP. Hà Nội tiến hành kiểm soát ô nhiễm không khí từ sản xuất nông nghiệp

20/02/2023

Thời gian qua, mặc dù TP. Hà Nội đã tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, song tình trạng đốt rơm rạ, chất thải phụ phẩm sau thu hoạch vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Để cải thiện chất lượng không khí, thành phố đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. Hà Nội đang tạo cơ chế khuyến khích các HTX áp dụng mô hình sản xuất sạch, hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm xử lý rơm rạ, mua máy cuốn ép rơm, giới thiệu mô hình HTX thu gom rơm rạ sau thu hoạch phù hợp với điều kiện của...

Lấy ý kiến hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt

20/02/2023

Ngày 31/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1626/BTNMT-TCMT gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm lấy ý kiến hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 01/10 - 07/10/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong tuần 40 (từ ngày 01/10 đến 07/10), được đánh giá thông qua số liệu của 13/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Thông qua kết quả quan trắc Tuần 40 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, đã xuất hiện khu vực có...

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 15 - 21/10/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong Tuần 42 (từ ngày 15/10 đến 21/10), được đánh giá thông qua số liệu của 13/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Thông qua kết quả quan trắc Tuần 42 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, đã xuất hiện khu vực có...