Chất thải rắn công nghiệp

Kêu gọi đầu tư thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn hơn 800 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Nhằm mục tiêu giảm thiểu những tác động hiện trạng của hoạt động chôn lấp chất thải rắn, Đà Nẵng mời gọi các nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn. Ngày 6/6, qua trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng được biết, hiện nay Thành phố đang mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày/đêm tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn TP. Đà Nẵng theo hình...

Kêu gọi đầu tư thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn hơn 800 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Nhằm mục tiêu giảm thiểu những tác động hiện trạng của hoạt động chôn lấp chất thải rắn, Đà Nẵng mời gọi các nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn. Ngày 6/6, qua trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng được biết, hiện nay Thành phố đang mời các nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn/ngày/đêm tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn TP. Đà Nẵng theo hình...