Kiểm soát nguồn ô nhiễm

Danh sách làng nghề

Danh sách làng nghề

Danh sách làng nghề

Danh sách làng nghề

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu

20/02/2023

Theo các chuyên gia, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đang trở thành vấn đề môi trường toàn cầu, được thế giới quan tâm tìm giải pháp cải thiện. Tại Hội nghị quốc tế về “Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra hôm nay (13/5), vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương được các chuyên gia đặc biệt quan tâm.

Cần rà soát thống kê, di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường khỏi địa bàn thành phố Đà Nẵng

20/02/2023

Đó chính là lời của Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường để có lộ trình, kế hoạch di dời trên địa bàn thành phố. Được biết, thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng 3 cụm công nghiệp gồm: Cẩm Lệ, Hoà Nhơn, Hoà Khánh Nam.

Lạng Sơn: Kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm

20/02/2023

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường, lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chỉ số về môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Duy trì quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường

Giảm ô nhiễm nhựa – không thể trì hoãn

20/02/2023

Việc xã hội lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, đẩy Việt Nam nằm vào số 20 quốc qua có lượng rác thải lớn nhất thế giới và là quốc gia có số lượng chất xả thải ra biển nhiều thứ 4 thế giới. Ở Việt Nam, tính trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi nylon. Trung bình, mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi nylon...

Tiến tới điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các hoạt động thủy sản

20/02/2023

Theo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030, đến năm 2030 điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát nguồn ô nhiễm từ các hoạt động thủy sản. Ngoài ra, mục tiêu đến năm 2030 chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học. Đến năm 2030 xây dựng, áp dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và đầu tư phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản; xử lý các vấn đề môi trường trong hoạt động thủy sản;...