Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV về dự án khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ

Tin tức - Sự kiện 13/03/2024

Chiều 12/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV về dự án khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức cùng Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tháp tùng Bộ trưởng đi kiểm tra và khảo sát thực địa.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra tại Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV về dự án khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ

Khảo sát thực địa tại Khai trường năm 7-8, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sớm phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện cơ chế hoàn trả đất sau khai thác bô xít. Đây sẽ là cơ sở để Bộ TN&MT trình lên Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Cụ thể, đối với phần diện tích 130ha mà TKV đang làm thủ tục trả lại cho địa phương sau khai thác bô xít, Bộ trưởng yêu cầu Cục Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm các thủ tục hoàn trả trong tuần tới. Sau khi hoàn nguyên mỏ sẽ bàn giao đất lại cho địa phương để tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội và giữ nguyên đất nông nghiệp, đất rừng. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu Cục Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm các thủ tục hoàn trả trong tuần tới. Đối với những diện tích khai thác trong giai đoạn sắp tới sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế khai thác đến đâu hoàn trả lại đất đến đó cho người dân khi có nhu cầu sử dụng. Trong quá trình khai thác sẽ hỗ trợ người dân về phần tài sản bị ảnh hưởng.

Cục trưởng Hoàng Văn Thức cùng Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT tháp tùng Bộ trưởng đi kiểm tra và khảo sát thực địa

Đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết sẽ có sự điều chỉnh lại để khi Tập đoàn làm thủ tục đóng cửa mỏ giao lại cho địa phương và từ đó có đất giao cho Nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội tốt hơn.

Cục trưởng Hoàng Văn Thức tháp tùng Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kiểm tra các hạng mục sản xuất

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thường xuyên công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường tại Công ty

Kiểm tra các hạng mục sản xuất, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Công ty Nhôm Đắk Nông nghiêm túc thực hiện các biện pháp sản xuất an toàn, bảo đảm công tác bảo vệ môi trường nghiêm ngặt. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường thường xuyên giám sát, kiểm tra các hoạt động bảo vệ môi trường tại Công ty theo quy định./.

TIN LIÊN QUAN