Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 - 2027

Tin tức - Sự kiện 28/03/2024

Ngày 28/3, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp Tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 - 2027


Toàn cảnh buổi Lễ Ký kết

Đến tham dự Lễ ký kết, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ TN&MT gồm: Văn phòng Bộ; các Vụ: Pháp chế, Môi trường, Kế hoạch - Tài chính; Trung tâm truyền thông TN&MT; Báo TN&MT; Tạp chí TN&MT và các đồng chí Lãnh đạo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Cục trưởng Hoàng Văn Thức, các Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Thiên Phương, Hồ Kiên Trung) là đơn vị được Bộ TN&MT giao là đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. Về phía Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, đơn vị thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Ban Tuyên giáo, Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Ban Gia đình - Xã hội, Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ban Chính sách - Luật pháp, Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Quốc tế, Báo Phụ nữ Việt Nam và một số phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

 
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Được sự cho phép của Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức thay mặt cho đơn vị được Bộ TN&MT giao là đầu mối tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp đã trình bày Báo cáo dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 – 2027 (Chương trình phối hợp) đã được các đơn vị tham mưu cho hai cơ quan thống nhất. Theo đó, mục tiêu của Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong các hoạt động hỗ trợ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, xây dựng mô hình về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là nội dung về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen của các tầng lớp nhân dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, từ đó giảm thiểu phát sinh, thúc đẩy tái chế, coi chất thải là tài nguyên, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và đảm bảo môi trường bền vững. 

 Cục trưởng Hoàng Văn Thức trình bày báo cáo dự thảo Chương trình phối hợp

Tại buổi Lễ ký kết, Cục trưởng Hoàng Văn Thức đã trình bày, báo cáo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về nội dung dự kiến trong Chương trình phối hợp giữa Bộ TN&MT với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Theo đó, Chương trình phối hợp sẽ tập trung vào các nội dung như sau:
Một là, Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách, quy định pháp luật, văn bản về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các cấp Hội Phụ nữ; trên hệ thống truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Cổng thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam, fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, fanpage Phụ nữ sống xanh và hệ thống fanpage của các tỉnh/thành Hội…) và trên hệ thống truyền thông của Bộ TN&MT.
Hai là, Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sự kiện phù hợp về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong các chiến dịch, sự kiện lớn về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ quốc gia Nước sạch – Vệ sinh môi trường (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5), Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” (tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm), “Ngày Quốc tế không rác thải ” (ngày 30/3 hàng năm)...
Ba là, Vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân, tổ chức, cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt; xây dựng các mô hình về phân loại chất thải rắn sinh hoạt; lựa chọn nhân rộng một số mô hình, điểm sáng, gương điển hình về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở để nhân rộng trên cả nước.
Và cuối cùng là tổ chức giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân hội viên, phụ nữ.

 Đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Bộ TN&MT và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tn&MT Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đồng thuận về nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất, nhất trí ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia quản lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2024 - 2027.

 Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết Chương trình phối hợp

Tại buổi Lễ Ký kết, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết trong các chiến lược phát triển quốc gia và chính sách phát triển ngành của nước ta, giới và môi trường nói chung, phụ nữ và môi trường nói riêng là một trong những vấn đề xuyên suốt đồng thời là mục tiêu quan trọng được xác định. Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định liên quan đến quản lý rác thải không phải chỉ là mục tiêu bình đẳng giới; mà còn là để sử dụng hiệu quả tư duy, kỹ năng đa dạng, hiệu quả của phụ nữ trong quản lý môi trường và phát triển bền vững. Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của lực lượng phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN Việt Nam xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện nhiều nhiệm kỳ qua, thông qua cuộc vận động, phong trào được triển khai rộng khắp các địa phương trên cả nước. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã được các cấp Hội tích cực triển khai như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; tái chế rác thải nhựa… đã và đang góp phần tích cực tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng Chương trình phối hợp với sự hợp tác của hai cơ quan sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực

Cũng tại buổi Lễ ký kết, đồng chí Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng rằng, việc thực hiện Chương trình phối hợp với sự hợp tác của hai cơ quan sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, thiết thực và góp phần hiệu quả trong tuyên truyền nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về quản lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trong cộng đồng. Hội LHPN Việt Nam cam tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng, thiết thực để nâng cao nhận thức, hành vi của phụ nữ và nhân dân trong bảo vệ môi trường nói chung và công tác phân loại, thu gom, tái chế rác thải nói riêng; đưa những hành động, việc làm bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại rác thải tại nguồn trở thành thói quen, thành nếp sống văn hóa của mỗi hội viên phụ nữ, mỗi gia đình và lan tỏa ra toàn xã hội.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh bày tỏ tin tưởng Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan sẽ góp phần thu hút, vận động toàn thể nhân dân tham gia công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đóng góp hiệu quả cho công tác BVMT

Tại buổi Lễ Ký kết, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết buổi lễ ký kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được diễn ra trong tháng 3 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và hưởng ứng “Ngày Quốc tế không rác thải” 30/3. Trong những năm qua, với vai trò là tổ chức đại diện cho phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã luôn quan tâm chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. Hội LHPN Việt Nam là một trong những tổ chức đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng, tiêu biểu có thể kể đến các kết quả thiết thực từ các phong trào, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào “Chống rác thải nhựa”. Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã được các cấp Hội tích cực triển khai như thu gom, phân loại, xử lý rác thải; tái chế rác thải nhựa… đã và đang góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng; khẳng định vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện các đơn vị trực thuộc hai cơ quan tại buổi Lễ ký kết Chương trình phối hợp

Để Chương trình phối hợp đạt hiệu quả, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp chi hội trong hệ thống LHPN từ trung ương đến địa phương trong việc tuyên truyền, thực hiện các chủ trương chính sách, pháp luật có liên quan về quản lý chất thải rắn, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tới toàn thể hội viên, phụ nữ. Tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả, phát hiện và cùng Bộ TN&MT tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả để tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt đạt hiệu quả, thực chất.
Về phía Bộ TN&MT, Bộ trưởng cũng bày tỏ cam kết sẽ đảm bảo, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ các nguồn lực trong nước và quốc tế trong các hoạt động tuyên truyền; tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ. Bộ TN&MT cũng sẽ tích cực phối hợp với Hội LHPN Việt Nam trong việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, hiệu quả về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm lan tỏa ra toàn xã hội; phối hợp khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp. Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm, hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện; thực hiện sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện.
Cũng tại buổi Lễ ký kết, Bộ trưởng bày tỏ tôi tin tưởng rằng Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ góp phần thu hút, vận động toàn thể nhân dân tham gia công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đóng góp có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường nhằm đạt được các mục tiêu về Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
Kết thúc buổi Lễ ký kết, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức phát biểu ý kiến tiếp thu và lĩnh hội toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, sẽ cùng với đơn vị được giao đầu mối của Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp và tổ chức hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ mà lãnh đạo hai cơ quan đã giao phó./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ký kết: