Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026

Tin tức - Sự kiện 09/04/2024

Ngày 08/4/2024, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam.


Hội nghị Sơ kết 02 năm Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức tham dự Hội nghị.


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Về phía Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; các Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam: Trương Xuân Cừ, Phan Văn Hùng, cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt hai cơ quan, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng đã báo cáo công tác phối hợp trong thời gian qua. Theo đó, trong 02 năm qua, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tích cực triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp công tác, tổ chức được 50 lớp tập huấn, hội thảo cho khoảng 7.000 cán bộ, hội viên các cấp, mang lại hiệu quả thiết thực; phát huy được các lợi thế của hai cơ quan, góp phần thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường. Thông qua Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan, đã nâng cao nhận thức, phát huy được kinh nghiệm, vai trò của người cao tuổi tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương tiêu biểu, hàng trăm mô hình tốt, phù hợp với người cao tuổi. Trên 4 triệu người cao tuổi được hưởng lợi ở mức độ khác nhau từ kết quả bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phan Văn Hùng báo cáo công tác phối hợp trong thời gian qua.

Báo cáo sơ kết cho thấy, công tác phối hợp hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng chặt chẽ. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số hạn chế, trong đó có một số cấp Hội chưa chủ động triển khai nhiệm vụ, chưa nhận thức đầy đủ và chưa làm tốt công tác phối hợp ở địa phương, nguồn lực cấp cho Hội còn hạn chế nên việc triển khai, hiệu quả chưa cao; chưa chú trọng xây dựng mô hình để nhân ra diện rộng...

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đề nghị cần tiếp tục tăng cường các chương trình phối hợp tạo sự lan toả thu hút nhiều người tham gia

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Chương trình đã phối hợp phát động được nhiều phong trào kêu gọi người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo của Người cao tuổi được xây dựng, duy trì và nhân rộng đã góp phần tích cực thay đổi trong nhận thức và hành động bảo vệ môi trường tại cộng đồng.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị phát huy những thành công bước đầu cần tiếp tục tăng cường các chương trình phối hợp, truyền thông nhiều hơn nữa, sâu sát hơn nữa để tìm ra các mô hình hay, tạo sự lan toả thu hút nhiều người tham gia, góp phần thay đổi nhận thức và từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong mỗi người dân.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thu được nhiều kết quả tích cực.

Thống nhất với ý kiến của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên thiên nhiên; diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu. Điều này đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng và người dân trên cả nước vào công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường mà sự tham gia của Hội Người cao tuổi Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho rằng, Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hội Người cao tuổi Việt Nam qua các giai đoạn đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn tiếp tục phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam thông qua Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026, theo đó, sẽ mở rộng phạm vi phối hợp trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; (2) Bảo vệ môi trường; (3) Thích ứng với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó cần đẩy mạnh xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điểm thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường ở cộng đồng, dân cư…

Để đạt được mục tiêu của Chương trình, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Thanh Bình đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung công tác hằng năm và giai đoạn có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu quản lý; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với khả năng đầu tư nguồn lực để bảo đảm Chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu hai cơ quan.
 

TIN LIÊN QUAN