Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đối với dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tin tức - Sự kiện 15/05/2024

Tiếp theo Hội thảo được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến 31 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, ngày 15/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức Hội thảo lấy ý kiến 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đối với dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đến dự và chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tại Trung ương; đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đại diện các Công ty Môi trường đô thị, các Công ty vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các đơn vị có liên quan của 32 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; thành viên Ban biên tập, Tổ soạn thảo dự thảo 02 Thông tư nêu trên và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì phiên thảo luận tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết: Ngay sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành, Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học am hiểu lĩnh vực và các cán bộ có kinh nghiệm triển khai tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc; đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Triển khai xây dựng dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đối với nội dung các hoạt động trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TN&MT trong năm 2024 là hoàn thiện, ban hành Thông tư về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ngay trong những tháng đầu năm 2024, Bộ TN&MT đã khẩn trương làm việc với Sở TN&MT của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước, đồng loạt tổ chức khảo sát, kiểm chứng đối với dự thảo các quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật với sự tham gia của gần 20 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dự thảo Thông tư về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cơ bản đã được hoàn thiện. Dự thảo 02 Thông tư đã được Bộ TN&MT gửi xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc trong tháng 4 năm 2024.

Để đảm bảo các nội dung trong dự thảo 02 Thông tư ban hành đạt được sự kỳ vọng của các địa phương, tiếp theo Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức Hội thảo lấy ý kiến 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, trong đó tập trung lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt như: các Sở TN&MT, các Công ty Môi trường đô thị, các Công ty vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt... Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường đồng thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Cũng tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Công Thành bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các địa phương để dự thảo 02 Thông tư sớm được hoàn thiện, ban hành, làm cơ sở cho các địa phương đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt nói chung và công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng đáp ứng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường trình bày tóm tắt dự thảo 02 Thông tư

Tại Hội thảo, đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường – cơ quan được giao chủ trì xây dựng 02 dự thảo Thông tư đã trình bày tóm lược về quan điểm, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư và các vấn đề cần xin ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Trong đó, dự thảo Thông tư được xây dựng trên quan điểm: Xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật cơ bản, có tính phổ biến, nhiều địa phương áp dụng; các quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật có tính đặc thù hoặc chỉ thực hiện ở một số địa phương sẽ do địa phương chủ động rà soát, ban hành. Phạm vi, nội dung về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến được áp dụng đối với hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi đã được phân loại tại hộ gia đình, cá nhân; các thành phần hao phí trực tiếp được kế thừa theo quan điểm xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định 592/QĐ-BXD, bao gồm: nhân công trực tiếp, vật tư trực tiếp, máy và thiết bị trực tiếp. Thông tư được xây dựng với nhiều phương án để các địa phương thực hiện linh hoạt lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; Định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thứ cấp phát sinh như nước rỉ rác, khí thải từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, v.v. được lồng ghép vào định mức kinh tế kỹ thuật của cơ sở xử lý ngoại trừ xỉ đáy lò, tro bay chưa đủ cơ sở để xây dựng định mức chưa có các quy chuẩn chất lượng đầu ra. Không bao gồm quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật vệ sinh đô thị, nông thôn (quét, vệ sinh đường giao thông; thu vớt rác, vớt bèo trên kênh, rạch, sông, ven biển; tưới nước, rửa đường; xử lý phân bùn, bể phốt; vận hành nhà vệ sinh công cộng).

Một số hình ảnh các đại biểu tham gia ý góp ý trong phiên thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng về nội dung các quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, như: công tác vệ sinh thùng rác công cộng, các loại vật liệu như cắt tỉa cành cây, vật liệu xây dựng từ các hộ gia đình, xử lý nước rỉ rác từ các trạm trung chuyển; cần đề cập đến trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện quy hoạch khu vực tập kết rác thải, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; cần quan tâm đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa địa hình vận chuyển, thu gom khó khăn làm đội chi phí; cần quan tâm đến tiêu chí người lao động thu gom, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn, các khu vực đặc thù khác; bổ sung trách nhiệm giám sát các quy trình thu gom, vận chuyển và vấn đề môi trường ở các trạm trung chuyển…

Toàn cảnh Hội thảo

Sau khi nghe nghe các ý kiến phát biểu, góp ý của các đại biểu, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức, thành viên Ban biên tập và Tổ soạn thảo thông tư cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng dự thảo 02 Thông tư đã cùng nhau trao đổi, giải thích, làm rõ các nội dung trong dự thảo, đồng thời, tiếp thu các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện các nội dung về quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Phát biểu tiếp thu tại Hội thảo, Cục trưởng Hoàng Văn Thức cảm ơn, tiếp thu các ý kiến quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo và bày tỏ mong muốn sau Hội thảo này, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường – cơ quan chủ trì dự thảo Thông tư tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý xác đáng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa từ các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt để cơ quan dự thảo tiếp tục hoàn thiện các nội dung quy định tại các dự thảo Thông tư, đảm bảo vừa phù hợp với quy định của pháp luật vừa đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi ban hành./.

TIN LIÊN QUAN