Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023

Tin tức - Sự kiện 15/05/2024

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 (Chủ đề “Môi trường nông thôn - Thực trạng và giải pháp”).

Đến dự và chủ trì Hội thảo có Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương. Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh phía Bắc, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; thành viên Ban biên tập, Tổ soạn thảo Báo cáo và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Nguyễn Thị Thiên Phương cho biết: Tại Việt Nam, khu vực nông thôn là nơi sinh sống của hơn 60% dân số cả nước, đóng vai trò chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia. Hiện nay, đời sống văn hóa tinh thần và kinh tế của người dân nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; dân trí được nâng cao. Đặc biệt, sau hơn 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không chỉ hạ tầng giao thông, kinh tế mà cả hạ tầng văn hóa, xã hội đã được cải thiện, ý thức và nhận thức của cư dân nông thôn về giữ gìn môi trường sinh thái và môi trường xã hội cũng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ là những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 được xây dựng với mục tiêu cung cấp thông tin tổng quan về thực trạng môi trường nông thôn, xác định các vấn đề chủ yếu gây ô nhiễm môi trường nông thôn ở nước ta trong thời gian qua cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường nông thôn trong thời gian tới. Nội dung dự thảo Báo cáo gồm 06 Chương, cụ thể như sau:

Chương I: Nêu các thông tin tổng quan về kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Chương II: Đề cập đến các nguồn gây ô nhiễm môi trường nông thôn (hoạt động dân sinh, nông nghiệp, công nghiệp v.v…).

Chương III: Trình bày về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường nông thôn (không khí, nước mặt, nước dưới đất, đất) thời gian qua, có sự so sánh với các giai đoạn trước.

Chương IV: Đề cập đến tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn đối với môi trường, sức khỏe và kinh tế - xã hội.

Chương V: Tập trung đánh giá về công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn thời gian qua, trong bối cảnh gắn liền với phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

Chương VI: Tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nông thôn thời gian tới.

Dự thảo Báo cáo đã được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường gửi lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương và bộ, ngành có liên quan từ tháng 02 năm 2024. Sau quá trình tiếp thu ý kiến góp ý bằng văn bản, dự thảo Báo cáo tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung thông tin.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, thông tin bổ sung có giá trị, góp phần hoàn thiện hơn nữa nội dung Báo cáo, hướng tới mục tiêu phản ánh đầy đủ, chính xác hơn về hiện trạng chất lượng môi trường và công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Sau khi được hoàn thiện và công bố, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2023 sẽ là một trong những nguồn thông tin, dữ liệu hữu ích, kịp thời hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Báo cáo cũng là nguồn tài liệu tham khảo chính thống, phục vụ công tác nghiên cứu và phổ biến thông tin cho cộng đồng./.